Skip to main content

Posvet: Kako (po)ostati del skupnosti?

Published: Mon, 13.05.2024 - 21:29
Project

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba organiziramo posvet o tem, kaj moramo storiti kot družba, skupnost in posamezniki, da bomo ustvarili pogoje za življenje v skupnosti za vse, za obdobja, ko smo začasno ali trajno ovirani, bodisi kot otroci, odrasli ali starostniki.
 

Posvet je namenjen uporabnikom in ponudnikom storitev dolgotrajne oskrbe, predstavnikom občin, CSD, nevladnim organizacijam ter vsej zainteresirani javnosti.  
 

Prijave sprejemamo do 30. 5. 2024. 
 Častni pokrovitelj predsednik Vlade RS 
dr. Robert Golob

 

Kdaj: ponedeljek, 3. junij 2024 

Kje: v Muzeju norosti na gradu Cmurek, Trate 7


Demokratična družba predpostavlja, da smo vsi ljudje vključeni v družbo in imamo enake možnosti sodelovanja in udeležbe v skupnosti ter lahko odločamo o lastnem življenju. Z zaskrbljenostjo vedno znova ponavljamo, da je danes v Sloveniji več kot 4000 odraslih državljank in državljanov, ki zaradi prirojene ali pridobljene oviranosti potrebujejo podporne storitve, nameščenih v zavode za dolgotrajno oskrbo. Številni, ki živijo doma, pa ne dobijo potrebne podpore za dostojno življenje. Konvencija o pravicah ljudi z oviranostmi, ki jo je Slovenija ratificirala že leta 2008, je jasna, kakor tudi Smernice Združenih narodov za dezinstitucionalizacijo:


“Institucionalizacija je v nasprotju s pravico ljudi z oviranostjo do neodvisnega življenja
in vključenosti v skupnost.”


Na posvetu z naslovom Kako (po)ostati del skupnosti bomo iz besede dezinstitucionalizacija, ki lomi jezik in buri družbene duhove, preusmerili pozornost k odgovornostim. Skupaj bomo iskali odgovore na vprašanje, kaj moramo kot družba, skupnost in posamezniki storiti, da bomo ustvarili pogoje za življenje v skupnosti za vse, za primere, ko smo začasno ali trajno ovirani, bodisi kot otroci, odrasli ali starostniki. Namreč: 


“Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, kajti samo v njej je mogoč svoboden 
in poln razvoj njegove osebnosti.” 
(29. člen Splošne deklaracije človekovih pravic)

 

Posvet je namenjen uporabnikom in ponudnikom storitev dolgotrajne oskrbe, predstavnikom občin, CSD, nevladnim organizacijam ter vsej zainteresirani javnosti.  

Prijava
Ker je število mest omejeno, sprejemamo prijave, in sicer do 30. 5. 2024 na info@muzejnorosti.eu
 


Program 
Posvet: Kako (po)ostati del skupnosti?
Častni pokrovitelj predsednik Vlade RS 
dr. Robert Golob


ponedeljek, 3. junij 2024
Muzej norosti na gradu Cmurek, Trate 7
 

9.00 - 10.30       Vodstvo po stalni razstavi Muzeja norosti 
10.30 - 11.00     Registracija in kava
11.00 - 11.30     Uvodne besede
     -     Nagovor častnega pokrovitelja predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba 
     -     Storitve v skupnosti in dezinstitucionalizacija, Simon Maljevac, Minister za solidarno prihodnost 


11.30 - 12.45     Kaj lahko skupnost stori že danes (primer Muzej norosti)
Izkušnja Regijskega centra za dezinstitucionalizacijo 
Pregled stanja v občini Šentilj 
Izkušnje občank in občanov
Razprava
 

12.45 – 13.00 Odmor 


13.00 - 14.30 Kako lahko pomagajo ponudniki storitev (dr. Andreja Rafaelič, IRSSV)
Primer preselitve iz zavoda v skupnost (Nevenka Kos, Saša Lesjak, Zavod RISA)
Pravica do stanovanja za vse (Maša Hawlina in Anja Lazar, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora)
Preselitev iz SVZ Hrastovec v skupnost (Aleksander Gungl, SVZ Hrastovec)
Razprava


14.30 - 15.30         Zaključne misli in pogostitev 


Posvet organiziramo v okviru projekta Obvezna smer DI, ki ga sofinancira EU. V okviru projekta poteka tudi kampanja Kakšna norišnica!, namenjena splošni javnosti.


#Kakšna norišnica!!!
 

Sign up for our newsletter
 

If you would like to keep informed about our upcoming events, send us your e-mail address.
 

We will include you in our mailing list for News from the Museum of Madness. Your address will not be shared or used for any other purpose. You can also cancel your subscription to the Newsletter at any time by letting us know at info@muzejnorosti.eu and we will delete your address from our mailing list. Thank you for your trust.

Select the language of the newsletter