Skip to main content

Strokovni posvet muzejev o varstvu težavne kulturne dediščine

Published: Mon, 13.05.2024 - 20:59

V Muzeju norosti smo na posvet o varstvu težavne kulturne dediščine povabili slovenske muzealke in muzealce, ki se pri svojem delu srečujejo s t.i. težavno dediščino. Ogledu Muzeja norosti bo sledila razprava o izzivih pri predstavljanju dediščine in iskanje možnosti za prihodnje povezovanje. 

 

 

Kdaj: ponedeljek, 20. 5. 2024
 

Kje: Muzej norosti na gradu Cmurek
 

Muzej norosti je leta 2014 ustanovila dediščinska skupnost z naslednjim poslanstvom:

  • V Muzeju norosti si s svojimi dejavnostmi prizadevamo za ohranitev in revitalizacijo gradu Cmurek, v katerem je več desetletij deloval Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate, in tako prispevamo k procesu dezinstitucionalizacije v Sloveniji.

Na posvet o varstvu težavne kulturne dediščine smo povabili slovenske muzealke in muzealce, ki se pri svojem delu srečujejo s t.i. težavno dediščino. Predstavili jim bomo ta svojevrsten muzej in njegovo osrednjo razstavo Neskončne Trate norosti. Sledila bo razprava o izzivih pri predstavljanju dediščine, ki jo označujemo z različni termini, kot so »težavna«, »težka«, »sporna«, »temačna dediščina« ter o izkušnjah z obiskovalci in obiskovalkami z namenom deliti dobre prakse. Pogovor bo moderirala dr. Alenka Pirman. V zaključku bomo preverili možnosti za prihodnje povezovanje in sodelovanje muzejev težavne dediščine. 


Program 

ponedeljek, 20. 5. 2024

  • 10.00: Prihod in kava
  • 10.30: Voden ogled po stalni razstavi Muzeja norosti 
  • 12.30 - 13.30: Kosilo
  • 13.30 - 15.30: Posvet moderira dr. Alenka Pirman

Muzej norosti je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture. V gradu Cmurek je na ogled 13 stalnih razstav. Slovensko muzejsko društvo je Muzeju norosti leta 2023 podelilo Valvasorjevo častno priznanje za posebne zasluge pri varstvu kulturne dediščine in težavni interpretaciji fenomena norosti.
 

Dr. Alenka Pirman je doktorica heritologije, umetnica in publicistka. Posveča se proučevanju produkcije (sporne) kulturne dediščine in umetniško-raziskovalnemu delu na prepletu umetnostnega in muzealskega polja.
 
 

Sign up for our newsletter
 

If you would like to keep informed about our upcoming events, send us your e-mail address.
 

We will include you in our mailing list for News from the Museum of Madness. Your address will not be shared or used for any other purpose. You can also cancel your subscription to the Newsletter at any time by letting us know at info@muzejnorosti.eu and we will delete your address from our mailing list. Thank you for your trust.

Select the language of the newsletter