Skip to main content
Projekt Obvezna smer DI

Obvezna smer DI

V projektu Obvezna smer DI bodo različni akterji informirani o obveznostih Republike Slovenije, ki izvirajo iz Konvencije o pravicah ljudi z oviranostmi ter z njimi povezanimi Smernicami ZN za dezinstitucionalizacijo.

Muzej norosti si je ustvaril posebno mesto na presečišču kulture, sociale, izobraževanja in pričanja za ljudi, ki so v zavodih za dolgotrajno oskrbo še danes samo zato, ker v Sloveniji zaostajamo z organizacijo izvajanja podpornih storitev v skupnosti. Dezinstitucionalizacija v središče postavlja proces preselitve ljudi iz posebnih socialno varstvenih zavodov, kjer so sistemsko segregirani in socialno izključeni, nazaj v skupnost, kjer bodo na voljo storitve. Med splošno javnostjo, politiki in odločevalci ni znano, da so ljudem v zavodih sistemsko kršene človekove pravice. Velja široko sprejeto prepričanje, da je tam zanje dobro poskrbljeno. Ker je Slovenija v procesu priprave Strategije za dezinstitucionalizacijo, obstaja tveganje, da bo znova preslišan glas nevidne manjšine razvrednotenih državljanov in državljank.

V projektu Obvezna smer DI bodo različni akterji informirani o obveznostih Republike Slovenije, ki izvirajo iz Konvencije o pravicah ljudi z oviranostmi ter z njimi povezanimi Smernicami ZN za dezinstitucionalizacijo. V času priprave strategije bomo ozaveščali javnost in odločevalce o osebnih izkušnjah ljudi in opozarjali na nevarnost, da se še naprej vzdržuje institucionalne storitve ali da te dobijo samo novo ime, npr. storitve v skupnosti, ki se bodo odvijale naprej po institucionalnih praksah (taki primeri so znani in nanje opozarjajo tudi Smernice ZN o dezinstitucionalizaciji).

Kontaktna oseba: Darja Farasin,

E-naslov: info@muzejnorosti.eu

Telefon: 031 238 877

Trajanje projekta: 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Financer projekta: CNVOS - Projekt je sofinanciran iz sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveške

Impact4values

Current announcements

Sign up for our newsletter
 

If you would like to keep informed about our upcoming events, send us your e-mail address.
 

We will include you in our mailing list for News from the Museum of Madness. Your address will not be shared or used for any other purpose. You can also cancel your subscription to the Newsletter at any time by letting us know at info@muzejnorosti.eu and we will delete your address from our mailing list. Thank you for your trust.

Select the language of the newsletter