Skip to main content
skupinska spalnica

Iz institucij k ljudem

V Muzeju norosti domačo in tujo javnost ozaveščamo o tem, da je Slovenija ena najbolj institucionaliziranih držav na svetu in da so ljudem, ki živijo v institucijah, kršene človekove pravice. Izkušnje kažejo, da so ljudje s tem sistemskim problemom slabo seznanjeni in da kljub opozorilom stroke ni politične volje za izvedbo procesa dezinstitucionalizacije, ki se je začel in končno tudi ustavil z zaprtjem zavoda za duševno in živčno bolne na Tratah, v katerem od leta 2013 delujemo.

Glavni cilj projekta je osveščanje mladih o kršitvah človekovih pravic v institucijah v Sloveniji in za družbeno spremembo v smeri odpravljanja institucij in uveljavljanja socialno varstvenih storitev v skupnosti, zato tudi naslov projekta Iz institucij k ljudem. Izobraževalna orodja in program bomo razvili v sodelovanju z izbranima partnerjema, Muzejem narodne osvoboditve iz Maribora ter Učnim in spominskim krajem grad Hartheim iz Avstriji. Gre za muzeja, ki sta specializirana za predstavljanje težavne dediščine in človekovih pravic ter ponujata bogat pedagoški program za mlade. V izobraževalna orodja bomo vključili pričevanja ljudi, ki so živeli v institucijah ali še danes v njih živijo, in tako prispevali h krepitvi glasu ranljive skupine, ki je izrinjena na obrobje, neslišna in nevidna. Pri tem nam bo pomagal partner Zavod Franko, katerega poslanstvo je zagotavljanje podpore osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju na način, ki jim omogoča življenje v skupnosti, torej zunaj institucij.

Cilj je, da že v času 2-letnega projekta v programe vključimo študente in pedagoge ter ocenimo spremembo po izvedbi programov.

Kontaktna oseba: dr. Sonja Bezjak

Partnerja: Zavod FrankoMuzej narodne osvoboditve Maribor

Sodelujoča organizacija: Učni in spominski kraj, grad Hartheim Avstrija

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 do 30. 3. 2023

Financer projekta: Program Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške)

 

Image removed.

 

Sign up for our newsletter
 

If you would like to keep informed about our upcoming events, send us your e-mail address.
 

We will include you in our mailing list for News from the Museum of Madness. Your address will not be shared or used for any other purpose. You can also cancel your subscription to the Newsletter at any time by letting us know at info@muzejnorosti.eu and we will delete your address from our mailing list. Thank you for your trust.

Select the language of the newsletter