Skip to main content
Dejavnosti na gradu

Regijski center za dezinstitucionalizacijo

Evropski dokumenti vse države članice EU zavezujejo, da razvijajo službe za oskrbo in pomoč v skupnosti, s podporo katerih lahko ljudje ostanejo doma in se jim ni treba preseliti v zavode ali domove. Vse premalo je znano, da je Slovenija druga najbolj institucionalizirana država v Evropi. Kljub temu se pri nas število kapacitet v posebnih zavodih in domovih ni zmanjšalo in obrnilo v smer oskrbe in pomoči v skupnosti, ampak se še nadaljuje trend gradnje domov. Situacija v letu 2020 v povezavi z epidemijo nam je potrdila, da so najbolj ogroženi, najmanj zaščiteni in najbolj izpostavljeni najhujšim zapletom in izidom ravno ljudje v institucijah.

Namen
 

Da bi skupaj presegli razmere v Sloveniji, v gradu Cmurek na Tratah razvijamo Regijski center za dezinstitucionalizacijo. V prvem letu bomo sodelovali pretežno z ljudmi iz občin Šentilj, Apače in Sveta Ana.

Naš cilj je v enem letu raziskati in prepoznati, kakšne potrebe po pomoči in podpori imate občani v svojem domačem okolju. Ugotoviti želimo, kakšne oblike pomoči in kakšne storitve potrebujete občani in občanke, da lahko živite kvalitetno življenje v svojem domu, tudi takrat, ko se znajdete v takšni življenjski situaciji, da rabite pomoč drugih ljudi. To bomo ugotovili s pomočjo osebnih načrtov pomoči in podpore, ki jih bo izvajala izkušena socialna delavka.

 

Kaj želimo vzpostaviti?
 

​Na podlagi ugotovljenih potreb želimo v vašem domačem okolju vzpostaviti takšne oblike pomoči in podpore, ki vam bodo omogočali, da lahko ostanete doma, v svojem domu, hkrati pa vam bo omogočena  pomoč, ki jo potrebujete in ko jo potrebujete.

 

Komu želimo pomagati?
 

Projekt je namenjen ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, telesnimi, duševnimi, posebno pozornost pa bomo namenili tudi starejšim, ki potrebujejo pomoč, da bi lahko ostali doma in jim ne bi bilo treba oditi v dom za stare. Projekt je torej namenjen vsem, ki zaradi različnih ovir potrebujete pomoč drugih ljudi, obseg pomoči je seveda lahko različen, kakor tudi vsebina storitve.

Lokacije in sodelovanje
 

V prvem letu se bo projekt odvijal na območju občin Šentilj, Svete Ane in Apač.

Najprej bomo sodelovali z vami, občani in občanke, potem seveda tudi z občinami, župani, vsemi, ki se na občinah ukvarjajo s področjem razvoja in oskrbe ljudi. Sodelovali bomo tudi z vsemi službami v regiji, tako javnimi, kot tudi z društvi, da skupaj zgradimo mrežo služb, ki v skupnosti znamo delati skupaj.

 

Sodelavci

  • Simona Ratajc, univ. dipl. soc. del., izvajalka projekta
  • dr. Sonja Bezjak, direktorica Muzeja norosti
  • Darja Farasin, mag. medn. in dipl. stud., sodelavka Muzeja norosti
  • prof. dr. Vito Flaker, zunanji svetovalec


 

Financer projekta
 

Civic Europe, ki ga izvajata platformi MitOst in Sofia platform, financira ga Stiftung Mercator

 

Image removed.

 

Aktualne objave

Sign up for our newsletter
 

If you would like to keep informed about our upcoming events, send us your e-mail address.
 

We will include you in our mailing list for News from the Museum of Madness. Your address will not be shared or used for any other purpose. You can also cancel your subscription to the Newsletter at any time by letting us know at info@muzejnorosti.eu and we will delete your address from our mailing list. Thank you for your trust.

Select the language of the newsletter