Skip to main content

Razpis za Priznanje Muzeja norosti

Objavljeno: Thu, 14.07.2022 - 15:07

V Muzeju norosti si prizadevamo za ozaveščanje o nujnosti dezinstitucionalizacije v Sloveniji, o odpravi institucij za dolgotrajno oskrbo, v katere se namešča ljudi z oviranostmi in o razvoju storitev v skupnosti, ki bodo ljudem z oviranostmi omogočile življenje v skupnosti in vključenost v družbo. Te pravice jim zagotavlja Konvencija o pravicah ljudi z oviranostmi, ki jo je Slovenija ratificirala že leta 2008.

 

S priznanjem Muzeja norosti želimo spodbuditi mlade, da bi na vseh področjih raziskovali možnosti in pridobivali znanja in veščine, potrebne za preoblikovanje storitev, ki se izvajajo v institucijah, v storitve, ki bodo na voljo v skupnosti, med ljudmi. Take storitve, ki bodo po meri potreb posameznega človeka in bodo na voljo v običajnih okoljih, kjer ljudje živijo.

 

Muzej norosti razpisuje:
 

  1. priznanje za najboljše diplomsko ali magistrsko delo z vidika človekovih pravic in življenja v institucijah 

  2. priznanje za najboljšo doktorsko disertacijo z vidika človekovih pravic v povezavi z življenjem v institucijah v Sloveniji 

 

Pogoji kandidiranja: 

  • Za priznanja se lahko potegujejo tisti, ki so diplomirali, magistrirali ali doktorirali v Sloveniji na kateremkoli področju v zadnjem študijskem letu. Prvi razpis se nanaša na študijsko leto 2021-2022 in vključuje zaključna dela od oktobra 2021 do konca septembra 2022. 

  • Na razpis se lahko prijavijo avtorice in avtorji sami, lahko jih prijavijo tudi njihovi mentorji in mentorice. 

  • Prijavitelje in prijaviteljice, ki menite, da določeno zaključno delo zasluži priznanje, prosimo, da na e-naslov Muzeja norosti (info@muzejnorosti.eu) pošljete naslednje podatke: Ime in priimek avtorja oz. avtorice; naslov dela; datum zagovora; COBISS ID in -naslov za komuniciranje s prijaviteljem oz. prijaviteljico.

 

Če delo še ni vpisano v COBISS in ni dostopno na spletu, nam pošljite delo v pdf dokumentu.

 

Razpis velja za tekoče študijsko leto, letos prijave sprejemamo do 11. novembra 2022.

 

Slovesna razglasitev in podelitev priznanj poteka vsako leto ob svetovnem dnevu Človekovih pravic v Muzeju norosti na Tratah, to je okoli 10. decembra. Dobitniki priznanj bodo ob podelitvi na kratko predstavili ključne ugotovitve iz svojega dela.

Sign up for our newsletter
 

If you would like to keep informed about our upcoming events, send us your e-mail address.
 

We will include you in our mailing list for News from the Museum of Madness. Your address will not be shared or used for any other purpose. You can also cancel your subscription to the Newsletter at any time by letting us know at info@muzejnorosti.eu and we will delete your address from our mailing list. Thank you for your trust.

Select the language of the newsletter